Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Άδεια Νέου Μεσίτη

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό βίντεο στο youtube:


Σύμφωνα με το άρθρο 198 του νέου νομοσχεδίου (περί μεσιτείας) για να εκδοθεί άδεια σε νέο μεσίτη πρέπει συν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις να υπάρχει βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 199 και υπεύθυνη δήλωση του μεσίτη τον οποίο υποβοηθά, από τις οποίες προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας του ως δόκιμου μεσίτη.
·         Ερώτηση πρώτη.  Είμαι 5 χρόνια μεσίτης και δούλευα ως τώρα σε μεσιτικό γραφείο στο οποίο ήμουν όμως με μισθό και μου κόλλαγαν ΙΚΑ.  Μπορώ σήμερα να βγάλω άδεια μεσίτη?  Επιμελητήριο Ευβοίας - Απάντηση.  ΟΧΙ.
·         Ερώτηση δεύτερη.  Αν σήμερα κάνω εγγραφή ως δόκιμος μεσίτης σε κάποιο μεσιτικό γραφείο της επιλογής μου, πόσος χρόνος χρειάζεται για να προσδιοριστεί ότι είμαι 'έτοιμος' να ασκήσω το επάγγελμα του μεσίτη?  Επιμελητήριο Ευβοίας - Απάντηση.  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, περιμένουμε σχετική ενημέρωση.
·         Ερώτηση τρίτη.  Τα χρόνια προϋπηρεσίας προσμετρούνται και καταλογίζονται αν δεν έχω άδεια μεσίτη για τις προϋποθέσεις δοκίμου?  Επιμελητήριο Ευβοίας - Απάντηση.  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, περιμένουμε σχετική ενημέρωση.